Dezinfekcija | Beograd | Srbija | EkoTim

Opis usluga dezinfekcije

Od svih mera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih i parazitnih bolesti kod ljudi i životinja DEZINFEKCIJA predstavlja vrlo važnu, a po mnogim stručnjacima i najznačajniju protivepidemijsku meru. Dezinfekcijom se uništavaju ili odstranjuju iz spoljne sredine patogene i druge klice, kao i sve poznate vrste bakterija. Upravo zbog toga u našem timu smo ovoj preventivnoj meri posvetili posebnu pažnju i u mogućnosti smo ponuditi široku lepezu dezinfekcionih sredstava – antiseptica i dezinficijenasa te pružiti usluge dezinfekcije sa različitim potrebama – Dezinfekcija objekata, dezinfekcija nakon poplava, dezinfekcija nakon smrtnog slučaja, dezinfekciju vozila, dezinfekciju prikolica šlepera ili kombi vozila, dezinfekciju hladnjača, dezinfekciju radne odeće itd.

bakterije

POSEBNO u toku istog dana po pozivu stranke otklanjamo nedostatke po inspekcijskim nalazima iz ove oblasti.

POJAM DEZINFEKCIJE
Pojam dezinfekcija označavamo postupke koji smanjuju broj patogenih mirkoorganizama u neživim medijima, na predmetima, na površinama, u tečnostima i vazduhu. Dezinfekcijom se eliminišu vegetativni oblici patogenih mikroorganizama u nekom mediju do nivoa kojeg smatramo zdravstveno sigurnim.

ORAGANIZMI KOJE SUZBIJAMO DEZINFEKCIJOM
Migroorganizmi su oku nevidljivi živi organizmi prisutni svuda u prirodi. Prema načinu život i uticaju na ljude i okolinu mikroorganizme možemo podeliti na korisne, štetne ili indiferentne.

bakterije

Korisni mikroorganizmi važni su za održavanje bioloških i ekoloških sistema, u ljudskom organizmu pripadaju fiziološkoj flori domaćina i žive na koži, gde svojom aktivnošću pomažu odvijanju fizioloških procesa. U proizvodnji neki mikroorganizmi koriste se radi postizanja željenih hemijskih procesa u mleku i mlečnim proizvodima, u proizvodnji lekova, kvasca, piva i alkohola. U životnoj sredini mikroorganizmi obavljaju korisne biohemijske procese u zemljištu i podzemnim vodama.

Štetni mikroorganizmi izazivaju zarazne bolesti kod ljudi i životinja te neželjeno kvarenje namirnica. Mikroorganizme koji su uzročnici zaraznih bolesti nazivamo patogenima. Uslovno patogenima nazivamo one mikroorganizme koji se u nekim delovima tela normalno nalaze ne izazivajući smetnje, ali ako se nađu na drugom mestu u ljudskom organizmu, izazivaju bolest.