Dezodoracija | Beograd | Srbija | EkoTim

Dezodoracija

Provođenjem mera dezodoracije postiže se uklanjanje neugodnih mirisa, nastalih pri dekompenzaciji organskih materijala. Navedeni postupak provodi se upotrebom preparata koji u sebi sadrže nepatogene mikroogranizme, uz primenu motornih i ručnih prskalica aplikacijom na površinama. Na ovaj način neugodni mirisi uklanjaju se na deponijama krutog otpada, u prostorijama prerade hrane, ribarnica, štala, vozilima – prostorima komunalnog otpada, septičkim jamama, ostataka od uginulih životinja, stabilizacija aktivnog mulja u separatorima otpadnih voda, kod kompostiranja organskog materijala u preradi voćnih sokova (otpatci), te u različitim prilikama biljne (organske) fermentacije.

dezodorizacija