Global GAP | Konsalting | Beograd | Srbija | EkoTim

Global G.A.P.

Zbog sve većih zahteva međunarodne trgovine nastao je standard GlobalG.A.P, koji se bavi kontrolom svih procesa u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
GlobalG.A.P. je nastao 1997 godine inicijativom 17 evropskih maloprodajnih lanaca za iznalaženjem trajnog i efikasnog rešenja kontrole dobavljača svežeg voća i povrća. Te godine formirana je radna grupa evropskih trgovaca na malo (EUREP - Euro-Retailer Produce Working Group) sa ciljem da novim sistemom spreče pojavu neželjenih skandala poput onih sa pojavom bolesti ludih krava, salmoneloze kod živine, bakterije Listeria monocytogenes na svežem voću i povrću, ostataka pesticida i teških metala u voću i povrću, nedeklarisane genetski modifikovane hrane i dr.
Nevladinoj organizaciji „Food Plus“ iz Kelna, poveren je zadatak sastavljanja standarda dobre poljoprivredne prakse (Good Agriculture Practice – G.A.P.), a standard, čija su temelji postavljeni, dobio je naziv EUREPG.A.P. S obzirom da je do 2007 godine broj sertifikovanih proizvođača po ovom standardu na svim kontinentima iznosio preko 80.000, odlučeno je da standard ponese novo, adekvatnije ime, GlobalG.A.P.

Kontakt

Adresa

  • Dr. Dragoslava Popovića 12 lokal 5,
    11000 Beograd, Srbija

Telefoni

  • +381 (11) 323 8220
    +381 (63) 224 834

E-mail

  • office@ddd.rs

ajax
ajax