ISO 22000 | Konsalting | Beograd | Srbija | EkoTim

ISO 22000

ISO 22000 kao prvi međunarodni standard za bezbednost hrane, nastao je kao sjedinjavanje HACCP principa sa načelima ISO 9001 standarda. Ovaj standard primenljiv je u celokupnoj prehrambenoj industriji, proizvodnji hrane za životinje i svim ostalim sferama koje ulaze u oblast poslovanja sa hranom.

ISO 22000 je standard koji je nastao iz potreba velikih sistema za dubljim analizama tržišta, finansija kao i praćenja proizvodnih procesa. ISO 22000 je kompatibilan sa drugim sistemima kvaliteta sa kojima se može paralelno implementirati. Sa aspekta bezbednosti hrane, ovaj standard usvaja sve postulate HACCP sistema.

Pored implementiranja načela HACCP sistema, određivanja kritičnih kontrolnih tačaka (CCP), ISO 22000 predviđa implementaciju sistema kvaliteta, što govori o zahtevnosti i ozbiljnosti ovog standarda.

Kontakt

Adresa

  • Dr. Dragoslava Popovića 12 lokal 5,
    11000 Beograd, Srbija

Telefoni

  • +381 (11) 323 8220
    +381 (63) 224 834

E-mail

  • office@ddd.rs

ajax
ajax