Zaštita od ptica | Beograd | Srbija | EkoTim

Zaštita od ptica

Današnji gradovi svojom gradnjom, arhitekturom i pratećim sadržajima prognanim životinjama iz prirode povratak i suživot sa čovekom u novim okolnostima – samo za one vrste koje se mogu prilagoditi.

Ptice u epidemiološkom smislu predstavljaju značajan recipijent niza zaraznih bolesti, posebno one vrste koje u potrazi za hranom pretražuju smetlišta ili sa našom hranom ukrštaju puteve ili se hrane malim glodarima ili nisu ostajalice ili selice. Njihov odnos sa čovekom vezan je za prehranu semenjem i biljkama, za ulazak u dvorišta i hale prehrambene industrije, boravak na olucima, balkonima i prozorima, defekaciju na rublje u procesu sušenja ali i za građenje gnezda na ili u usisima ventilacionih i klimatizacionih sistema, gde pored ostalog (perja, olupine jaja, leševa, materijala za gnezda) obilno ostavljaju ptičiji izmet. Tu se nađe i čitav niz parazita koji na njima borave (stenice, buve, uši, krpelji, grinje) koji međusobno izmenjuju ili ih napuštaju tražeći nove domaćine ili dijapauzu. Od ptica najzanimljiviji su u tom pogledu domaći golub, domaći vrabac, vrane i dr.

vrabac golub

U smislu počinjenih šteta jedan golub pojede 23,40 kg hrane, te izluči 2,5 kg izmeta u toku jedne godine (Gregurić i sur., 1992.). Što prema upoređivanju sa količinama štete na hrani koje nanesu pacovi, ptice sa razlogom zaslužuju ime "letećih pacova".

Količine izlučevina (izmeta) mogu ponekada u potkrovljima poprimiti zastrašujuće razmere, tako na primer samo jedan par golubova izluči na nekom tavanu i do 50 kg gvana kroz jednu godinu dana. Pored toga sastav govana uslovljava hemijske i fizičke procese koji oštećuju podloge i površine na kojima su nanešeni i tako spomenicima kulture ili umetničkim delima nanose katastrofalne štete. Uz to čest boravak golubova u skladištima poljoprivrednih proizvoda ili u prostorijama u prehrambenim industrijama, dovodi do značajne narušenosti čistoće prostora ili gradske okoline u kojima oni žive.

Ceneći zdravstveni, estetski i ekonomski značaj zaštite od ptica i njihovog delovanja na ljudsko zdravlje, proizvode i površine "EKO-Tim" provodi mere zaštite od ptica primenom mehaničkih barijera. Ovakav vid zaštite predstavlja trajno rešenje zaštite određenog prostora od aktivnosti ptica. Mehaničke barijere postavljaju se u vidu "šiljaka" postavljenih na svim mestima gde je omogućeno njihovo zadržavanje čime se potiže onemogužavanje zadržavanja na određenom prostoru, kao i postavljanjem zaštitnih mreža sa električnim naponom kod zaštite složenijih kompleksa najčešće spomenika kulture.

Eko-Tim sprovodi zaštitu od ptica sledećim metodama:

Biološka zaštita od ptica

Eko-Tim je kompanija koja koristi jastrebe i sokolove kao vrstu biološke zaštite od ptica.

Naš cilj je da obezbedimo kontrolu ptica uz korišćenje najviših ekološko - prihvatljivih metoda dostupnih u svetu. Jedan od najefikasnijih metoda je primena "Programa ptica grabljivica". Ovo podrazumeva upotrebu posebno obučenih sokolovia i jastrebova koji su u stanju da lete u zahtevnim urbanim i industrijskim sredinama.

Ponosimo se našem isticanju vrednosti životne sredine i pristupu savesti, dok uvek obezbeđujemo najefikasnije za Vaš novac.

Sokolarstvo je jedan od najstarijih sportova prijavljenih, sa evidencijom datira iz 2000 pre nove ere, razni kraljevi i kraljice kroz istoriju uživali u sokolarstvu, a to je velika privilegija koju možemo nastaviti u ovom savremenom urbanom okruženju.

Naša upotreba sokolova i jastrebova kao vrsta biološke kontrole, proistekla iz ljubavi prema ornitologiji i prirodne istorije, a mi smo upotrebu ove metode uspeli da iskoristimo u raznim urbanim i industrijskim sredinama.

Naše iskustvo u ovom načinu korišćenja obučene ptice grabljivice znači da imamo visoko specijalizovano znanje u obuci jastrebova i sokolova, što je ptičija životna idealna ekološka opcija kontrole ptica.

Uz pružanje usluge biološka zaštita od ptica, takođe organizujemo određeni broj „Sokolarskih dana“, gde možete doživeti redak uvid u umetnosti sokolarstva. Obrazovni dani i prikazivanje ptica grabljivica su takođe usluge koje pružamo, i može se podesiti svaki aspekt vašim zahtevima.

Važno je napomenuti da su ne-opipljive koristi od našeg ekološko prihvatljivog pristupa su "pozitivni efekti poslovanja" koji su ozkačeni u svetu kao zelena metoda. Sa savesnim i profesionalnim pristupom ove metode pomažu da se isprave neke od aktuelnih problema urbanih ptica.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi naših usluga molimo ne ustručavajte se da nas kontaktirate - mi ćemo biti više nego spremni da vam pomognemo.

Božidar Zagorac 063/224-334

soko01 soko02 boza_soko

Igličasta zaštita

Igličasta zaštita je izrađena od nerđajućeg čelika i polikarbonantne baze otporne na vremenske prilike i na temperaturu od -40 do +150oC. Zaštita od ptica postavljanjem iglica je prirodna i vrlo efikasna u zaštiti od golubova, vrabaca, svraka, vrana i drugih ptica. Iglice su savitljive i zatupljene na vrhu, tako da predstavljaju mehaničku prepreku za ptice, blago ih odgurujući od površine na kojoj je postavljena zaštita i tako u potpunosti onemogućava njihovo pristajanje, zadržavanje i gnežđenje. Igličasta zaštita je nestabilna i neprijatna za pticu tako da će sprečiti njihovo sletanje na krov, terasu, prozor i ostale ravne i krive površine. Prepreke ne povređuju ptice, već ih samo odvraćaju od namere, a na kraju primoravaju da zauvek promene mesto sletanja i zadržavanja.

Iglice mogu biti instalirane na ravnim krovovima, pločicama, na klima uređajima, na svim vrstama podloga, od kamena, stakla, lima, cigle, drveta i metala.


Prednosti zaštite postavljanjem iglica:

  • - ekonomičan i lak za instalaciju
  • - efikasno odvraća ptice zauvek
  • - ekološka zaštita
  • - humana zaštita (ne povređuje ptice)
  • - jednokratno ulaganje i vek trajanja neograničen

Specifikacija:
Baza: Polikarbonatna plastika UV tretirana
Iglice: Nerđajući čelik
Prečnik iglice: 1 mm
Dužina iglica: 10 cm
Broj iglica: 40
Dužina baze: 50 cm
Širina (raspon) iglica: 6 cm (unutrašnje), 13 cm (spoljne)

greda2 bodlje greda

Gel za zaštitu od ptica je netoksični, pticama lepljiv i neprijatan gel. Može se koristiti na svim površinama gde ne želite da ptice sleću: žice, grede, statue, cevi itd. Gel ne šteti pticama, jednostavno im stvara neprijatan osećaj lepljenja nogu za površinu koja je tertirana gelom. Gel je diskretan skoro nevidljiv i idealan za sve površine. Ekonomičan i jednostavan za rasterivanje ptica. U proseku traje oko godinu dana, u zavisnosti od područja i frekvencije ptica. Kada ptica sleti na povšinu tretiranu gelom osetiće lepljivu i neprijatnu površinu što će ih naterati da je napuste. Vremenom će nauičiti da ne sleću na gelom tretiranu površinu. Postavlja se lako na površinu gde se skupljaju ptice. Vek trajanja gela je oko godinu dana. Vremenom ptice nauče da ne dolaze na mesto tretirano gelom. Ptice koje rasteruje su: golubovi, vrapci, čvorke, galebove, vrane itd. Pokriva oko 5 dužnih metara po tubi. Preporučuje se za upotrebu na bilo kojoj površini gde ptice mogu da slete, gde je estetski izgled prioritet: simsovi, grede, stubovi, znakovi, statue, dimnjaci, cevi, klima uredjaji itd.

letva lepak lepak